Teràpia per a Adolescents

Que és?

És un espai per a generar confiança, orientació i resolució de conflictes a nois i noies entre 15 i 19 anys. Pot ser un espai buscat pel propi adolescent o que siguin els pares els que sol·licitin la intervenció terapèutica.


Com funciona?

L’adolescència és una etapa sensible on el futur adult ha de gestionar noves situacions per a l’edat que té, així com es posen de manifest les possibles carències que hagi pogut tenir abans d’arribar a aquesta etapa de la seva vida. La funció de la teràpia és poder donar espai per a resoldre temes pendents com per a trobar i desenvolupar eines per als futurs conflictes que la vida li posarà davant.

Acompanyem a l’adolescent en el procés de descobrir maneres més òptimes de viure la vida.

  • Perquè pugui viure en l’aquí i l’ara: viure i sentir el present i la realitat, actuant d’acord amb ella, en comptes de guiar-se per pensaments, pors o suposicions.
  • Perquè prengui consciència: adonar-se del que està vivint; necessita ser conscient de com se sent, de què és el que està fent, de què necessita; per a poder canviar (si vol i pot) allò que tria, allò que fa.
  • I també que pugui acceptar allò que és: ser responsable dels seus propis actes, perquè pugui decidir sobre la seva pròpia vida.

Beneficis

  • Genera l’autoconeixement i la confiança necessàries per afrontar les dificultats.
  • Desenvolupa una millor capacitat per gestionar les emocions.
  • Aprèn noves maneres de veure el món i de veure’s a si mateix.
  • Afavoreix l’empatia i resiliència.
  • S’aconsegueix més calma, serenitat i responsabilitat.

A qui va dirigida?

A nois i noies entre 15 i 18 anys que considerin que un acompanyament professional pot comportar millors maneres de relacionar-se amb ells mateixos, amb la família, amb l’escola i la societat en general.


Preus, duració, horaris…

La durada, freqüència, horaris i preu de les sessions s’acorden amb el Terapeuta i amb els pares i/o mares, o representants legals del menor a l’inici de la teràpia.

Posa’t en contacte amb nosaltres per a conèixer quins terapeutes us poden acompanyar i les seves condicions de treball.